Interessant vídeo que ens acosta al procés que van seguir els Sabor de Gràcia a l’hora de gravar el seu magnífic disc “La cançó amb rumba”, que ens acosta les opinions dels protagonistes del grup (Sicus i Yumitus) respecte el mateix disc i la rumba en general. El vídeo també reculls fragments de la gravació amb els artistes convidats i esdevé un fidel testimoni de l’enregistrament d’un treball excepcional.

[Part 2]
[Part 3]
[Part 4]

1 Comment:

  1. خدمات منزلية said...

Post a Comment